Побарајте ги телефонските броеви од мрежата на Македонски Телеком, брзо, едноставно и прецизно во веб изданието на телефонскиот именик. Овде може да добиете информации за:

  • Телефонски броеви на приватни и деловни корисници
  • Локални повикувачки броеви
  • Меѓународни кодови

Бесплатното пребарување во телефонскиот именик на Македонски Телеком може се врши според: име и презиме/фирма, адреса, телефонски број.


За пристап до именикот внесете го испишаниот код.

  

Информациите се достапни и преку службата за информации на телефонскиот број 188, преку службата за Целосниот телефонски именик на телефонскиот број 1188.
Повикот кон бројот 188 чини 29,99 денари со вклучен 18% ДДВ.
Повикот кон бројот 1188 чини 29,99 денари со вклучен 18% ДДВ. 
© Македонски Телеком правна напомена